måndag 18 november 2013

Skandinavisk forskning om förskolan samlat i en databank

Danmark, Norge och Sverige satsar gemensamt för att göra forskning på förskoleområdet lättillgänglig.Skolverket har lanserat en databas för skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, svenska Skolverket och norska Utdanningsdirektoratet arbetar gemensamt med databasen som på ett lättillgängligt sätt samlar kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.

Databasen med skandinavisk forskning på förskoleområdet: http://nb-ecec.org

Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.5944

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar