måndag 25 november 2013

Bångstyriga barn - Klara DolkLite tankar som uppstod kring denna bok:
 

Den fria leken
Den fria leken är problematisk. Vad är fritt och för vem?
Exempel ur boken: "Kuddrummet ockuperas av Anders och hans undersåtar." Hur många gånger om dagen stöter man inte på problematiken med att barnen väljer aktiviteter utifrån vad kompisen vill göra, då det ofta är kompisen som är starkare i sig själv och vanligtvis styr leken. Barnet gör ett val att leka med det som kompisen vill, men hur vet vi om detta barnet egentligen vill göra något anant? Är det fri lek och legitimt att styra barn att våga prova nya aktiviteter? Om en flicka oftast sitter i målarrummet och ritar för att hon tycker om det, har vi då rätt att styra henne till att göra annat? Hon tycker ju om att rita. Har vi rätt att ifrågasätta barns val och intressen? Om vi ser till oss själva, har vi inte egna intressen som vi gärna och helst sysselsätter oss med? Och har vi inte själva vissa människor vi hellre mer än andra umgås med? Inte för att man kanske tycker illa om de man inte umgås med utan för att man har mer gemensamt.

Boken tok upp ett exempel på hur en förskola arbetat med att få barnen att prova nya aktiviteter, sk Valstund. Där barnen fick välja mellan olika aktivitetskort som de skulle sysselsätta sig med under en viss tid. Aktiviteterna var utvalda av pedagogerna. Men blir det ett val för den som sist får "välja" dvs ta det kortet som blev över? På detta hamnade barnen i nya konstellationer då det många gånger inte var "bästa kompisen" som valde ett likadant eftersom något annat barn redan valt det kortet. De barn som inte fick de kort de egentligen ville ha, hur kreativ och spännande blir då den aktiviteten? Har vi rätt att styra barnen på detta sätt i en sk fri lek? Är det inte istället vår uppgift att locka barnen med nya aktiviteter istället för att styra dem till det?

Alltså, vad innebär fri lek? Hur får vi barnen att prova nya aktiviteter utan att styra dem?

Genuspedagogik
Vad innebär en ”vettig” genuspedagogik? Är det ett nederlag att en flicka klär sig i en rosa princessklänning eller som ofta sitter och ritar om man har ett aktivt genustänk? Vad ska man fokusera kring? Vad innebär jämställdhet – ojämställdhet – genuspedagogik? Vad ska man fokusera kring?


Likabehandlingsarbetet
 
Boken tog upp frågan om hur vi får barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet. Författaren beskrev kort den sk husmodellen och hur pedagogerna i undersökningen hade arbetat med den. De hade byggt upp en modell av förskolan och laminerat bilder på barnen som de satte i huset. De hade ställt frågor utifrån Skolverkets artikel "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" (frågorna hittar ni på s.120-121).


    Barnråd

Barnen som i exemplet från boken var de som var 4-5 år som fick gå på barnrådet. Handlar delaktihet om ålder?


Kommentera och dela gärna med er av era tankar om detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar