onsdag 11 september 2013

Sort it out

PRIS: 15:- (finns även som gratis testapp)
Lpfö 98/10

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

I gratisversionen får man tillgång till två minispel där man ska sortera olika saker.
Genom att samtala med barnen, ta reda på hur de tänker och varför de gör det de gör kan man utmana barnen att sätta ord på sina val i spelet. Sort it out 2 är snäppet svårare än 1:an. Bilden nedan förklarar spelet på ett bra sätt. Barnet ska dra de olika fordonen till rätt plats på bilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar