onsdag 11 september 2013

Formmonstret

PRIS: Gratis!
Lpfö 98/10
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Här får barnen lära sig namnen på de olika geometriska formerna och lära sig hur de ser ut.
I detta spelet ska man mata formmonstret med olika matvaror format i olika geometriska former. Ger man formmonstret fel mat spottar han ut det igen, är det rätt säger han mmmmm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar