onsdag 11 september 2013

Busdjurens räknespel

PRIS: 15:-

Lpfö 98/10
• utvecklar sin förståelse grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp
utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Busdjurens Räknespel
I denna app kan barnet välja mellan 4 minispel:
•Räkna från 1 till 10
• Räkna och tryck på rätt tal mellan 1 och 10
• Räkna från 10 till 20
• Räkna och tryck på rätt tal mellan 10 och 20
Appen är på svenska!

SÅ HÄR SPELAR MAN
• På skärmen visas frukter eller djur och en barnröst frågar på svenska hur många det finns.
• Varje gång du trycker på ett djur eller en frukt hör du barnet berätta vilket tal i ordningen det är.
• När du har räknat alla sakerna eller tryckt på rätt tal är du färdig! Då kommer den glada apan och ropar JIPPIE!

LYSSNA OCH SJUNG MED I RÄKNESÅNGEN
Titta på de söta aporna och sjung med i den roliga Räknesången som handlar om att man blir bra på att räkna om man övar på det!
iPhone-skärmavbild 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar