söndag 29 september 2013

App - Ritprata 2

Visualisera situationer, dokumentera, skapa böcker och berättelser

Med denna app kan man göra på många sätt. Man kan tex utgå från en problematisk situation och sedan prata om händelsen och rita samtidigt och sedan göra det ur olika möjliga utfall.

Fördelen med Ritprata 2 är att det enkelt går att göra egna berättelser i form av små böcker, med flera sidor. Dessutom går dessa berättelser att spara, vilket gör att man kan återkomma till dem. Böckerna samlas sedan på en anslagstavla och därefter går de att läsa eller redigera. Det går att dela till andra som PDF eller som Ritprata-fil.

Det finns fem valmöjligheter som barnet eller den vuxne kan använda då man skriver berättelsen. Det går att rita, skriva, spela in ljud, använda färdiga figurer eller använda bilder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar