måndag 23 april 2012

Flanosaga: Kängurun som inte kunde hoppa

Det var en gång en känguru som inte kunde hoppa, var gång han försökte så ramlade han.

Hans vän grodan försöker visa honom hur man ska göra. Hopp hopp hopp

Men kängurun ramlar igen.

En gräshoppa bestämmer sig för att försöka lära honom att hoppa. Gräshoppan tar ett skutt och hoppas långt upp i luften.

Kängurun tittar och försöker sen hoppa. Men han ramlar igen.

En annan vän som verkligen kan hoppa kommer för att hjälpa kängurun, en kanin! Upp i luften hoppar kaninen. Kängurun tittar men kan fortfarande inte hoppa.

Kängrurun började känna sig förtvivlad. Till slut kommer en koala förbi. Koalan hade suttit en bit bort och tittar på när kängurun försökte hoppa. Han frågar kängurun en viktig fråga. Vad har du i din ficka? Hmm tänker kängurun och börjar tömma sin ficka. Kolla så många böcker han hade där.

När kängurun hade tömt sin ficka kunde han äntligen hoppa! Hopp hopp hopp!!

bild känguru
Frog 9 Clip Art
Cartoon Grasshopper Clip Art
Rabbit Clip Art
Koala In Tree Clip Art
Stack Of Books, Taller Clip Art

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar