söndag 11 mars 2012

Han, Hon eller Hen?


I Januari kom den första barnboken ut som använder sig av hen iställer för hon eller han. Den är skriven av
Jesper Lundqvist och heter Kivi och Monsterhund. Anledningen bakom boken var att han ville skriva en bok som riktade sig till barn istället för flickor eller pojkar.
Kan man med hjälp av ett ord trolla bort ett problem? Och vad är problemet? Är kvinnan fortfarande så underordnad mannen här i sverige idag att vi måste könsneutralisera oss för att vara jämställda? Att börja kalla städare för lokalvårdare för att höja statusen gjorde ingen större nytta.
Och vad visar vi för bild av könet för våra barn om vi börja kalla alla för hen?

Kan man inte se barnet som en individ om barnet har en könstillhörighet?

Vad tycker ni?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar