måndag 31 oktober 2011

Höstramsor

Fingerramsa
Fem gula höstlöv hängde från en gren.
Det första sa "i år är hösten sen".
Det andra sa "snart trillar vi ner".
Det tredje sa "på marken ligger fler".
Det fjärde sa "då ses vi sen alltså?"
Det femte sa " nu trillar jag, hejdå!"

Fingerramsa
Fem små ekorrar satt i en tall.
Den första sade "jag känner mig kall".
Den andra sade "det är ju höst".
Den tredje sade "jag hör en röst!"
Den fjärde sade "det är en flicka!"
Den femte sade "vi måste sticka!"
Höstens lilla älva - ramsa
Höstens lilla älva satt i ett träd,
uti sitt knä hade hon en pläd
gjord av trädets alla löv
som hon ifrån stjälken klöv.
Hon målade dem röda, hon målade dem gula,
hon tyckte bara att gröna löv var fula.
Sedan kastade hon pläden ner på mig,
kanske har hon också kastat löv på dig?


Ingelas lekstuga
 Fem lingon
Fem små lingon satt på en tuva
ett trilla bort, så var dom bara fyra.
Fyra små lingon växte på en tuva
ett ville inte längre vara me´, så var dom bara tre.
Tre små lingon växte tätt som så
ett trilla bort, så var dom bara två.
Två små lingon satt då lite snett,
ett blåste bort så var det bara ett.
Ett litet lingon på marken fanns kvar
så kom snön, så var det inget kvar.
Men till nästa höst igen, kom alla lingon fem.


En ekorre - ramsa
En ekorre i granens topp
sade: vill du komma opp?
Hoppa och klättra ett slag,
bara gör precis som jag!
Pojken sa: du skojar nu,
jag är inte vig som du!

Ramsorna är hämtade från Ingelas lekstuga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar