måndag 25 november 2013

Bångstyriga barn - Klara DolkLite tankar som uppstod kring denna bok:
 

Den fria leken
Den fria leken är problematisk. Vad är fritt och för vem?
Exempel ur boken: "Kuddrummet ockuperas av Anders och hans undersåtar." Hur många gånger om dagen stöter man inte på problematiken med att barnen väljer aktiviteter utifrån vad kompisen vill göra, då det ofta är kompisen som är starkare i sig själv och vanligtvis styr leken. Barnet gör ett val att leka med det som kompisen vill, men hur vet vi om detta barnet egentligen vill göra något anant? Är det fri lek och legitimt att styra barn att våga prova nya aktiviteter? Om en flicka oftast sitter i målarrummet och ritar för att hon tycker om det, har vi då rätt att styra henne till att göra annat? Hon tycker ju om att rita. Har vi rätt att ifrågasätta barns val och intressen? Om vi ser till oss själva, har vi inte egna intressen som vi gärna och helst sysselsätter oss med? Och har vi inte själva vissa människor vi hellre mer än andra umgås med? Inte för att man kanske tycker illa om de man inte umgås med utan för att man har mer gemensamt.

Boken tok upp ett exempel på hur en förskola arbetat med att få barnen att prova nya aktiviteter, sk Valstund. Där barnen fick välja mellan olika aktivitetskort som de skulle sysselsätta sig med under en viss tid. Aktiviteterna var utvalda av pedagogerna. Men blir det ett val för den som sist får "välja" dvs ta det kortet som blev över? På detta hamnade barnen i nya konstellationer då det många gånger inte var "bästa kompisen" som valde ett likadant eftersom något annat barn redan valt det kortet. De barn som inte fick de kort de egentligen ville ha, hur kreativ och spännande blir då den aktiviteten? Har vi rätt att styra barnen på detta sätt i en sk fri lek? Är det inte istället vår uppgift att locka barnen med nya aktiviteter istället för att styra dem till det?

Alltså, vad innebär fri lek? Hur får vi barnen att prova nya aktiviteter utan att styra dem?

Genuspedagogik
Vad innebär en ”vettig” genuspedagogik? Är det ett nederlag att en flicka klär sig i en rosa princessklänning eller som ofta sitter och ritar om man har ett aktivt genustänk? Vad ska man fokusera kring? Vad innebär jämställdhet – ojämställdhet – genuspedagogik? Vad ska man fokusera kring?


Likabehandlingsarbetet
 
Boken tog upp frågan om hur vi får barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet. Författaren beskrev kort den sk husmodellen och hur pedagogerna i undersökningen hade arbetat med den. De hade byggt upp en modell av förskolan och laminerat bilder på barnen som de satte i huset. De hade ställt frågor utifrån Skolverkets artikel "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" (frågorna hittar ni på s.120-121).


    Barnråd

Barnen som i exemplet från boken var de som var 4-5 år som fick gå på barnrådet. Handlar delaktihet om ålder?


Kommentera och dela gärna med er av era tankar om detta!

måndag 18 november 2013

Skandinavisk forskning om förskolan samlat i en databank

Danmark, Norge och Sverige satsar gemensamt för att göra forskning på förskoleområdet lättillgänglig.Skolverket har lanserat en databas för skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, svenska Skolverket och norska Utdanningsdirektoratet arbetar gemensamt med databasen som på ett lättillgängligt sätt samlar kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.

Databasen med skandinavisk forskning på förskoleområdet: http://nb-ecec.org

Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.5944

söndag 17 november 2013

En sagolik resa genom läroplanen

I onsdags var jag på Maria Rossöviks föreläsning "En sagolik resa genom läroplanen". Fantastiskt inspirerande föreläsning, får ni möjlighet att nångång gå på hennes föreläsningar och utbildningar så gör det! Vi fick massor av tips på hur man kan arbeta med sagor och hur man enkelt fixar rekvesita och figurer!
Gå in på www.sagokompaniet.se för mer information!

Det senaste vikingaäventyretVi tog på oss våra vikingakläder ovh våra skyddsamuletter och gav oss av.


Om vi lyckas göra drakkryddan och förstöra häxbrygden som förvandlat alvbarnen så berättar alven var nyckeln finns!


Cirkusveckan

                    Vi har haft cirkusveckor i hela kommunen och här är lite alser från detta.

Clowner från Brynstenens förskola
Clownmasker och näsor från Brynstenens förskola
Sälar, apor och hästar från Kompassens förskola
                                                
                                               Trollstavar, målarbilder, masker och hästar 
                                                           Från Brynstenens förskola

       
                                                 Vår lekhall blev förvandlad till en cirkus!!

tisdag 22 oktober 2013

Vår verksamhetsblogg

Vi har en verksamhetsblogg på min arbetsplats! Kika in på den!

http://brynstenen.blogspot.se

måndag 7 oktober 2013

Appar

iMovie
Skapa filmer, redigera filmer, dokumentera!
Fingu (matematik)
Spelet går ut på att räkna antalet frukter på skärmen. Det gör man genom att hålla ner lika många fingrar som det är frukter på skärmen. Fingrarna kan man hålla ner precis var man vill.


Sorting 1-3
Spelet går ut på att räkna antalet frukter på skärmen. Det gör man genom att hålla ner lika många fingrar som det är frukter på skärmen. Fingrarna kan man hålla ner precis var man vill.

söndag 29 september 2013

App - Pages

Ordbehandlingsprogram, dokumentation

Pages är ett ordbehandlingsprogram (gämför med tex microsoft office word). Skriv, lägg in bilder mm. Lättast att komma igång med appen är att läsa ”Komma igång” dokumentet som finns innuti appen!
App - Ritprata 2

Visualisera situationer, dokumentera, skapa böcker och berättelser

Med denna app kan man göra på många sätt. Man kan tex utgå från en problematisk situation och sedan prata om händelsen och rita samtidigt och sedan göra det ur olika möjliga utfall.

Fördelen med Ritprata 2 är att det enkelt går att göra egna berättelser i form av små böcker, med flera sidor. Dessutom går dessa berättelser att spara, vilket gör att man kan återkomma till dem. Böckerna samlas sedan på en anslagstavla och därefter går de att läsa eller redigera. Det går att dela till andra som PDF eller som Ritprata-fil.

Det finns fem valmöjligheter som barnet eller den vuxne kan använda då man skriver berättelsen. Det går att rita, skriva, spela in ljud, använda färdiga figurer eller använda bilder.

Veckans vikingaäventyr


Tema - jag


Denna vecka pratade vi om hur det skulle vara om man inte hade några armar. Sen fick barnen måla utan att använda armarna utan de fick istället måla med munnen!

Veckans hjärtestund


I tisdags fortsatte vi arbetet med våra känslor. Denna gång fick barnen träffa Muselina (i boken om SET, se tidigare inlägg, får man läsa om musen Muselina) som jag gjort av en gammal raggsocka, flörtkulor och piprensare. Muselina var arg för att hon hade fått städa upp efter barnen. Vi diskuterade olika dilemman när man är arg och sen lärde Muselina barnen ett knep för att lugna sig när man är arg: att blunda, ta djupa andetag och räkna till tio.